Komise a výbory

Rada města si pro svoji potřebu zřizuje komise. Jedná se o poradní orgán, složený z radou vybraných odborníků a nominantů jednotlivých stran v zastupitelstvu. V Klatovech se v případě komisí nehraje „na sílu“ a jednotlivá politická uskupení mají v každé komisy stejný počet nominantů (typicky jednoho). Komise se zabývají rozmanitou agendou a společně s příslušnými odbory města a případně přizvanými odborníky předkousávají agendu pro Radu města. Poté doporučují radě jak se v daných bodech rozhodnout. Rada se tímto doporučením může ale nemusí řídit.

Mimo komise ještě existují výbory, které jsou k ruce zastupitelstvu, nikoliv radě. V Klatovech máme pouze dva ze zákona povinné výbory pro náš typ města: Finanční a Kontrolní. Finanční výbor kontroluje hospodaření, předkousává zastupitelstvu jednotlivá rozpočtová opatření. Kontrolní výbor má pravomoc kontrolovat jednotlivé části města ale i fungování a výnosy rady. Dle zvyku je veden nejsilnější nekoaličním uskupením.

Klatovským Pirátum se podařilo obsadit pozice ve všech komisích i výborech. Následuje jejich seznam společně se stručným popisem činnosti a kontaktem na pirátského nominanta. V případě dotazů k dané tematice neváhejte dotyčného kontaktovat (nicméně upozorňujeme, že komise je poradní orgán, takže rada si může vždy rozhodnout po svém). Pokud váš dotaz bude mířit jinam, předáme si jej. Kompletní seznam členů jednotlivých komisích je na stránkách města.


Komise

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Zabývat se vlastními i vnějšími návrhy z oblasti kultury a cestovního ruchu v našem městě. Dává doporučení k poskytnutí dotací na jednotlivé akce v této oblasti, atd.

Dále bude aktivně navštěvovat jednotlivé kulturní a historické objekty, aby byly zjištěny reálné problémy spojené s jejich provozem. Na komisi budou pravidelně zváni i hosté z řad vedení kulturních objektů (divadlo, knihovna, kino, …). Veškeré výsledky z této komise slouží jako podměty pro Radu města, která se jimi může i nemusí řídit. 

Za Piráty: Ing. Jiří Zavřel, jirizavrel@email.cz, tel: 721977839

Finanční komise

Kontroluje hospodaření jednotlivých částí města. V Klatovech probíhá její jednání pravidelně najednou s finančním výborem.

Za Piráty: Ing. Radek Vojta, radek_vojta@email.cz

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

Zabývá se vlastními i vnějším podněty týkajícími se výstavby na městkých pozemcích. Reaguje (prostřednictvím rady) ve stavebních řízeních, kde město figuruje jako soused. Schvaluje podklady pro výběrová řízení. Dává doporučení v případě více zpracovaných variant konkrétního projektu.

Za Piráty: RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D., stanislav.haviar@pirati.cz, tel.: 721 836 672 

Komise majetková

Předzpracovává radě rozsáhlou agendu, kterou připravuje příslušný odbor. Jedná se o prodeje, nákupy nemovitostí, většího majetku, věcná břemena u smluv apod.

Za Piráty: Ing. Tomáš Kozák, Ph.D., kozakt.kt@gmail.com

Komise bytová

Řeší především agendu pronájmu městkých bytů až do úrovně jednotlivých případů.

Za Piráty: Michal Klasna 

Komise pro nebytové prostory

Řeší především přidělování pronájmů nebytových prostor (obchody, sklady, garáže).

Za Piráty: Mgr. Petra Haviarová, haviarova.petra@gmail.com

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Kontroluje výstupy stejnojmenného odboru (výkazy žáků na ZŠ, vyhlášky o spádovosti). Zabývá se dotacemi pro organizace pracující s mládeží (sportovními i kulturními), tzv. Dotace na pravidelnou činnost i tzv. Mimořádnými dotacemi. (Více o dotací s omezenou přehledností na stránkách města)

Za Piráty: Mgr. Lenka Rybová, lenka.rybova@h-mat.cz


Výbory

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření jednotlivých částí města. Kontroluje rozpočtová opatření navrhované radou města a doporučuje jejich přijetí/zamítnutí zastupitelstvu. V Klatovech probíhá jednání finančního výboru pravidelně najednou s finanční komisí.

Za Piráty:RNDr. Stanisla Haviar, Ph.D., stanislav.haviar@pirati.cz, tel.: 721 836 672

Kontrolní výbor

Má pravomoc kontrolovat činnost jednotlivých částí města včetně Rady města.

Za Piráty: Ing. Jiří Zavřel, jirizavrel@email.cz, tel: 721977839